+38 (044) 331-31-67

welcome@ukraine-pulse.org

+38 (067) 364-16-36

welcome@ukraine-pulse.org

Новини

5 Міжнародна конференція "Ера після Covid-19" Громадська спілка  «Співтовариство виробників і споживачів бобових України» із задоволенням повідомляє...
IV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "МАЙБУТНЄ БОБОВИХ" Громадська спілка  «Співтовариство виробників і споживачів бобових України» висловлює вдячність всім...
СВІТОВИЙ КОНГРЕС БОБОВИХ "PULSES-2019" В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО З 10 по 13 червня 2019 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відбувся Світовий конгрес бобових, в якому ми...

10 червня  в Інститутізрошуваногоземлеробства НАН Українивідбувся День поля, де взяло участь понад 300 осіб.

 Метою булоознайомлення з досягненнямиаграрної науки в

сферіселекціїпшениціозимої, ячменю, кукурудзи, сої, люцерни, гороху, льонуолійного, ріпаку озимого, сафлору, соняшника та інноваційнихтехнологійїхвирощування на демонстраційних ІЗЗ НАН.

 На церемоніївідкриття Дня поля булопідписаномеморандуми про співробітництвоміж «Співтовариствомвиробників і споживачівбобових в Україні» в особі президента Скляренко А.В та Інститутомзрошуваногоземлеробства НАН України в особі директора Вожегова Р.А, чинний до 2020 року, метою якого стане проведення  широкого науково-практичного випробуваннявітчизняних та зарубіжнихсортівзернобобових культур, удосконаленнятехнологійїхвирощування з урахуваннямзмінклімату та активізаціястворенняновихвітчизнянихвисоковрожайнихсортівзернобобових культур в Україні з подальшою передачею їх у користуваннясільгоспвиробниківУкраїни.